Pořadí soutěžních kategorií

24.04.2017 12:14

Pořadí soutěžních kategorií na 6. ročníku Perníkové kopretiny


  • Zumba / dance/
  • Stepy
  • Fitness
  • ATS
  • Nováček na soutěži
  • Komerční aerobik s náčiním
  • Komerční aerobik bez náčiní