Zjednodušení pravidel pro kategorii s náčiním

18.04.2016 13:44

U kategorie s náčiním není nyní nutné využívat náčiní v 50% skladby. Reagujeme tak na pravidla u ostatních soutěží a zpřístupňujeme Perníkovou Kopretinu více týmům.