Pravidla soutěže

  

Vypsané soutěžní kategorie:

 • Nováček na soutěži
 • Aerobik Show Basic s náčiním a bez náčiní
 • Aerobik Show Profi s náčiním a bez náčiní
 • Fitness týmy
 • Step týmy
 • Zumba týmy

 

Vypsané věkové kategorie:

počítá se věkový průměr skupiny v den závodu

 • 4 - 7 let
 • 8 - 10 let
 • 11 - 14 let
 • 15 - 20 let
 • 21 - 26 let
 • Nad 27 let pro kategorii Komerční aerobik a Step týmy

 

Popis soutěžních kategorií:

NOVÁČEK na soutěži – je vypsaná pro všechny věkové kategorie

Jste začínající tým a pomalu sbíráte odvahu a zkušenosti k závodní činnosti? U nás máte jedinečnou šanci zažít atmosféru velkého závodu. I když bude vaše skladba nesoutěžní, neodcházíte s prázdnou.

Získáte:

 • bodové hodnocení od poroty, kde si můžete porovnat, jak daleko či blízko jste od zkušenějších týmů
 • diplom pro váš tým, kterým porota ohodnotí, co se jí na vaší skladbě nejvíce líbilo
 • upomínkové a dárkové předměty

 

Kategorie Nováček platí startovné.

Délka skladby: min. 2 min, max. 3 min.

 

1. Aerobik Show Basic a Profi – pohybové skladby

Dělení podle věku a dále:

A - bez náčiní

Pohybové skladby s převahou prvků komerčního aerobiku. Sestava musí mít téma a porota hodnotí originalitu zpracování tématu. Mohou být použity prvky tance, hip hop street, ale stále musí převažovat aerobní charakter.

 

Povinné prvky:

 • skladba musí obsahovat min. 8 prvků komerčního aerobiku v různých obměnách, např. Step touch, grapevine, V step, revers, leg curl, mambo, pivot, ap.
 • skladba musí obsahovat min 6 jasně rozpoznatelných různých útvarů, např. řada, zástup, kruh, pyramida, čtverec, dvojice, diagonála, ap.
 • změny formací by měly pokrýt celou plochu a při změnách formací musí být použity různé krokové variace, ne jenom běh

 

B - s náčiním

Pomůcku - náčiní, musí používat všichni členové týmu. Novinka - není nutné využívat náčiní v 50% skladby. Při odkládání náčiní, nesmí toto bránit pohybu skupiny na ploše. Nekontrolované odhazování např. směrem k divákům, není povoleno. Použití pomůcky musí být napadité a snahou je využít rozmanitých manipulací s tradičním či netradičním náčiním. Pozor, nezaměnňovat s rekvizitou, která slouží pouze k umocnění atmosféry skladby.  Také rekvizita nesmí bránit pohybu na ploše.

 

Hodnocení s náčiním i bez náčiní

Téma – originální a nápadité zpracování, choreografie

 • využití komerčního aerobiku, hodnotíme povinné zařazení prvků a útvarů
 • změny útvarů a formací
 • synchro týmu
 • správné držení těla ve všech polohách a pohybech
 • hudební předloha, vhodnost vzhledem k tématu a věku cvičenců
 • kostým, estetické hledisko (vhodný k tématu a věku cvičenců)
 • kladně bude hodnoceno, pokud bude sestava obsahovat interakce nebo dotyky mezi členy týmu
 • využití náčiní musí být předvedeno ve více než polovině skladby

 

Délka skladby: min. 2 min., max. 3 min.

Rychlost hudby není jasně stanovena, ale kladně bude hodnoceno vhodné využití hudebního doprovodu vzhledem k věku a úrovni pohybových dovedností cvičenců.

 

 

2. Fitness týmy

Pohybové skladby vycházejí z High Impact aerobiku. Cvičí se bez pomůcky, bez povinných prvků. Pozor, nezařazovat prvky sportovního aerobiku.

 

Hodnocení

 • technika cvičení a držení těla
 • flexibilita nohou
 • intenzita cvičení a obtížnost
 • synchron
 • choreografie, různé přechody a útvary
 • kostým, výtvarná složka, estetický dojem
 • výraz (pozitivní emoce)

 

Délka skladby: +/- 2 min.

Skladba by měla mít plynulé a vysoké tempo po celou délku skladby.

 

3. Step týmy

Hodnocení

 • technika cvičení na stepech
 • držení těla
 • výstupy, sestupy
 • intenzita
 • výraz
 • choreografie
 • hudební předloha a interpretace hudební předlohy
 • výtvarná složka, kostým
 • interakce
 • synchron
 • obtížnost

 

4. Zumba

 Hodnocení

 • cvičení je bez pomůcky
 • skladba musí obsahovat min. 50 % prvků typických pro styl cvičení ZUMBA
 • skladba musí obsahovat min. 4 choreografické útvary
 • kladně bude hodnocena změna tempa, stylu, útvarů a zajímavé přechody
 • kostým vhodný k tanečnímu stylu ZUMBA
 • kladně bude hodnoceno nápadité a originální zpracování známých songů ze ZINU
 • nejsou povinné prvky
 • nehodnotí se síla, flexibilita a skoky

 

Délka skladby: max. 3:30 min.

 

 

Bodové hodnocení

Kategorie STEPY a FITNESS týmy

V panelu rozhodčích je celkem 5 osob. Z toho 3 mají technické zaměření, 2 jsou estetický. Každý rozhodčí  sleduje pět kritérií. Každé kritérium hodnotí na škále 0 - 9 bodů. Jednotliví rozhodčí mohou udělit za sestavu maximálně 45 bodů ( 5 kritérií x 9 bodů).

Rozhodčí zapisuje body ihned po předvedení sestavy do připravených formulářů a ihned odesílá sčitateli výsledků. Družstvo může získat nejvíce 225 bodů. V případě shodných výsledků určí pořadí hlavní rozhodčí.

 

Kategorie NOVÁČEK  na soutěži

V panelu rozhodčích je celkem 5 osob. Každý rozhodčí sleduje 4 kritéria.Každé kritérium hodnotí na škále 0-9 bodů. Jednotliví rozhodčí mohou udělit za sestavu maximálně 36 bodů ( 4 kritéria x 9 bodů ).Každý tým si odváží diplom od hlavní rozhodčí. Výsledky zapisují rozhodčí do připravených formulářů a odevzdávají je hlavní rozhodčí. Konečné bodové hodnocení se objeví až na výsledkové listině na stránkách Perníkové kopretiny.

 

Kategorie AEROBIK SHOW BASIC A PROFI S NÁČINÍM A BEZ NÁČINÍ

V panelu rozhodčích je celkem 5 osob. 2 technický, 2 aerobní, 1 estetický. Každý rozhodčí sleduje 4 kritéria, vyjimku tvoří u kategorie Komerční aerobik s náčiním rozhodčí č.2,  který sleduje 5 kritérií (+ manipulaci snáčiním) . Jednotliví rozhodčí mohou udělit za sestavu maximálně 36 bodů, vyjimku tvoří rozhodčí č. 2 u kategorie s náčiním, který může udělit max. 45 bodů.

Maximální počet dosažených bodů je u kategorie Komerční aerobik bez náčiní je 180 a u kat. Komerční aerobik s náčiním 189 bodů.

Rozhodčí zapisuje body ihned po předvedení sestavy do připravených formulářů a ihned odesílá sčitateli výsledků. 

 V případě shodných výsledků rozhoduje o pořadí hlavní rozhodčí.

 

Kategorie ZUMBA

V panelu rozhodčích je celkem 5 osob. Jedná se o lektorky,  či lektory stylu cvičení Zumba a trenérky dětské zumby.  Každý rozhodčí sleduje 5 kritérií a hodnotí na  škále 0 - 9 bodů. Jednotliví rozhodčí mohou udělit za sestavu maximálně 45 bodů ( 5x9 ).

Rozhodčí zapisuje body ihned po předvedení sestavy do připravených formulářů a pošle sčitateli výsledků.

V případě shodných výsledků rozhoduje o pořadí panel rozhodčích, na základě hodnocení kritéria Využití zumba prvků.

 

Protesty proti hodnocení rozhodčích nejsou povoleny.

Každý trenér má právo si zažádat o zpětnou vazbu, která bude vypracována do 14 dnů od skončení závodu na základě poznámek a hodnocení jednotlivých rozhodčích. Poplatek za vytvoření zpětné vazby číní 400 Kč za jednu sestavu.